MENU
Colors i natura.

En aquest apartat hi recullo totes les obres que marxen de les temàtiques anteriors. Interpretació d'animals, vegetals i objectes es recullen aquí. La naturalesa sempre serà una font d'inspiració per les meves obres.

Al mateix temps hi mostro algunes de les peces que anomeno "mixtes" pel fet d'utilitzar altres materials i també em permeten experimentar amb la pintura en el metall. És un tipus d'obra més despreocupada i no tan controlades. És la meva sala de proves on no importa tant el resultat com l'experiència.

Els instruments impossibles, inspirats en obres de l'artista Pepe Novelles de Mataró va ser la predecessora d'aquesta inquietud d'explorar el camp de pintar el ferro.