MENU
Ceptrot Diables de Mataró

Els Ceptrots són els personatges principals dels Balls de Diables, cada colla els representa segons la seva manera d’entendre els ordres jeràrquics de l’infern.